En aquest apartat podrà veure imatges del nostre taller mecànic i del taller de planxa i pintura.